Business English

Zajęcia Business English przeznaczone dla osób znających już podstawy języka angielskiego (A2-C2) prowadzone przez wykwalifikowaną lektorkę mającą nie tylko doświadczenie nie tylko w nauczaniu, ale również w pracy w korporacji. Możliwe są również konwersacje z Native Speakerem z Wielkiej Brytanii.

Podczas kursu słuchacze przyswajają słownictwo z zakresu języka biznesu, ćwiczą wszystkie umiejętności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie) oraz gramatykę. Szczególnym nacisk położony jest na naukę płynnej komunikacji w mowie w różnorodnych sytuacjach biznesowych.

Sytuacje ćwiczone podczas zajęć to m.in:

 • negocjacje,
 • rozmowy z kontrahentami,
 • składanie i przyjmowanie reklamacji,
 • prezentacje,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • rozmowy telefoniczne z klientami.

Poznajemy również słownictwo z zakresu marketingu i sprzedaży. Podczas nauki wykorzystujemy wiele autentycznych materiałów dodatkowych, takich jak artykuły, podcasty, prezentacje, wiadomości.

Po naszych kursach Business English Państwa pracownicy:

 • Będą umieli swobodnie komunikować się w mowie w języku angielskim z partnerami biznesowymi z innych krajów
 • Przeprowadzą negocjacje, rozmowy biznesowe, kwalifikacyjne, poprowadzą prezentację w języku angielskim
 • Bezbłędnie napiszą e-mail lub raport
 • Będą czuli się swobodnie podczas wyjazdów służbowych za granicę, nawiążą więcej kontaktów biznesowych
 • Będą mieli większe możliwości samodzielnego dokształcania się używając anglojęzycznych źródeł

Zapewniamy wszystkie etapy przygotowania i realizacji szkolenia:

 • Przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb
 • Test poziomujący
 • Przygotowanie programów szkoleń
 • Przeprowadzenie kursu
 • Stałe monitorowanie postępów kursantów
 • Testy/egzaminy wewnętrzne podsumowujące każdy semestr nauki. Kursanci otrzymują raport z postępów w nauce i rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia.
 • Raport podsumowujący każdy semestr szkolenia
 • Stały kontakt mailowy i telefoniczny z osobą przeprowadzającą szkolenia

Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.